Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. W chwili rezerwacji wynajmujący jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki w wysokości 30% należności za pobyt (z wyjątkiem ofert bezzwrotnych wymagających 100% przedpłaty oraz o ile nie ustalono inaczej). Do dwóch tygodni przed przyjazdem należy uregulować pozostałą kwotę wynikającą z rezerwacji przelewem na wskazane konto bankowe.
 3. Do dwóch tygodni przed przyjazdem rezerwujący może zrezygnować z rezerwacji, zwracamy wpłaconą zaliczkę, po upływie tego okresu, zaliczka pozostaje bezzwrotna (z wyjątkiem ofert bezzwrotnych wymagających 100% przedpłaty oraz o ile nie ustalono inaczej).
 4. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia  Gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 6. Zameldowanie po godzinie 24:00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone przez obsługę Villa Solina Zawóz. Gość zobowiązany jest poinformować o zameldowaniu po 24:00 z wyprzedzeniem 24 godzinnym. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacje może zostać odwołana z powodu niedojazdu.
 7. Opłata klimatyczna wynosi 1,50 zł za osobę za dobę i nie jest wliczona w cenę pobytu w apartamentach.
 8. Apartament służy jedynie do pobytu osób w celach mieszkalnych. Zabronione jest w nim prowadzenie jakiejkolwiek działalności zawodowej lub gospodarczej, magazynowanie i skład rzeczy, organizowanie w nim imprez, sesji fotograficznych, itp.
 9. Villa Solina Zawóz zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  2. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
  3. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  4. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
 10. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 12. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w apartamencie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej.
 13. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. 

Villa Solina Zawóz zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.

 1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Najemca zobowiązuj się zapłacić stawkę umowną w wysokości 50 zł za każdą dodatkową osobę za dobę.
 2. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest dozwolone i dodatkowo płatne jednorazową opłatą w wysokości 30 zł.
 3. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych , innych używek oraz  świeczek lub innego źródła ognia . W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych Villa Solina Zawóz obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł.
 4. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania czystości w lokalu oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 5. W apartamentach obowiązuje bezwzględny nakaz segregacji odpadów

SZKŁO do worków/pojemników w kolorze zielonym
Wrzucamy: opróżnione: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE do worków/pojemników w kolorze żółtym
Wrzucamy: puste: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach. Butelki (bez nakrętek), opakowania, pudełka i puszki zgniatamy, zajmują mniej miejsca w pojemniku.

PAPIER do worków/pojemników w kolorze niebieskim
Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy.

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE (Pozostałe odpady, czyli te których nie możemy wysegregować)
Wrzucamy: wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

 1. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Villa Solina Zawóz zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Villa Solina Zawóz uprawniona będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary bez możliwości zwrotu kosztów wynajmu.
 2. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Villa Solina Zawóz wynajmowany apartament w celu skontrolowania jego stanu.
 3. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 4. Po zakończeniu pobytu Gość zobowiązany jest pozostawić Apartament w stanie w jakim został on mu wydany. Prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki (sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience). Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu wszystkich Państwa przedmiotów. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Regulaminu Gość zostanie obciążony dodatkowym kosztem sprzątania w wysokości 100 zł.
 5. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja